วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (ภาคกลาง) สอจร.ภาคกลาง จัดเวทีจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
(THAILAND STATUS REPORT) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจร.ภาคกลาง ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โดยเป้าหมายในการจัดเวทีครั้งนี้คือ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ของ 15 จังหวัดภาคกลาง และเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ / จังหวัด
ในครั้งนี่มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีจำนวน 120 คน จาก 15 จังหวัดในภาคกลาง
ซึ่งผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ได้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนฯ ที่มีการตรวจสอบร่วมกัน ยังนำไปสู่การออกแบบและวางแผนการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนที่เชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออีกด้วย…

สอจร_ภาคกลาง #สสส #RSF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH