Mindset หรือ กรอบแนวคิด มีความหมายที่มากกว่า Belief (ความเชื่อทั่วๆไป) เนื่องจาก mindset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์จะมีอยู่ 2 mindset หลัก คือ 1.Fixed mindset (กรอบแนวคิดแบบปิดตาย) 2.Growth mindset (กรอบความคิดแบบเปิดกว้าง) ซึ่ง mindset ในแบบที่ 2 นี้ คือ mindset ที่เชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ยังบกพร่องอยู่ได้ ซึ่งหากเมื่อนำแนวคิดของ carol Dweck มาเทียบเคียงกับสิ่งที่บริษัททำมาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันใน 6 ขั้นตอน ที่จะสามารถปรับ mindset ของคนได้ คือ

ขั้นตอนที่ 1 การฟังเสียงและเคารพตัวเอง (เขาต้องกำหนดเป้าหมายที่ตัวเองถวิลหาและต้องสร้างให้เขาเคารพความคิดตัวเอง เชื่อในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง)

ขั้นตอนที่ 2 การทำให้เขาเชื่อและเลือกที่จะฟัง growth mindset ของตนเอง กล้าที่จะเลือกและค้นหาจุดที่ตัวเองบกพร่อง (การหา Gap หรือ Need ที่เขาต้องการ)

ขั้นตอนที่ 3 การเสริมวิธีคิดและเพิ่มทางเลือก โดยเติมทั้งข้อมูล-ความรู้-แรงสนับสนุนให้เขากล้าเถียงกลับความคิดเดิม ความเชื่อเดิมแบบ fixed mindset

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนแผนตัวเอง ให้มีพื้นที่ลงมือทำ ต้องพาเขาออกจาก comfort zone ขยายอาณาเขตในการใช้ชีวิตของเขา โดยต้องมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคอง

ขั้นตอนที่ 5 ต้องเติมความมั่นใจให้เชื่อว่า ยังทำไม่ได้ ไม่ใช่การ “ทำไม่ได้” ความผิดพลาด คือ บทเรียน นั่นคือขั้นตอนของการสรุปบทเรียน

ขั้นตอนที่ 6 การดึงผู้เกี่ยวข้อง/แรงหนุนเสริม เข้ามาเติมพลังความมั่นใจใน growth mindset ให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่อง

ซึ่งใน 6 ขั้นตอนนี้ ต้องผสานไปกับการจัดสภาพแวดล้อม (กระบวนการ) การเรียนรู้ ที่ต้องใส่ใจใน 3 ส่วนของผู้เรียน คือ สมอง / จิตใจ / พฤติกรรม และมี วงเสริมการเรียนรู้อีก 2 ส่วน คือ ชุดความรู้ – สื่อและเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH