“การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่หวังช่วยกันสร้างกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาหลักกับความรู้ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงความรู้ และมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การสร้างทักษะและความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้”

…โครงการการศึกษารูปแบบและแนวทางบูรณาการกลไกภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนไปเสริมสร้างให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองคุณภาพของ 5 อำเภอชายแดน #ดำเนินงานภายใต้โครงการการศึกษาแนวทางบูรณาการกลไกภาคประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคมเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองคุณภาพโดยอาศัยนักจัดการยุทธศาสตร์พื้นที่

#พม #สสส #SCBF #TSRI #CBR #ActiveTAK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH