ชาวนครฯ ร่วมใจลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย พ.ศ.2561-2564 (Strengthening Road Safety Programme in Thailand( WHO-RTG CCS 2018-2021)) แผนงานความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการเป็นวิทยากรกระบวนการและการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทีมนักวิจัยของตำบลให้เข้าใจหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมและติดตั้งเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานความปลอดภัยทางถนนให้กับแกนนำกลุ่มเป้าหมายและคนในชุมชน ซึ่งกระบวนการตลอดในวันแรกจะเน้นการสร้างความใจและเติมหลักการทำงานผ่านการฝึกปฏิบัติจริงแล้วมาถอดบทเรียนร่วมกัน จากนั้นวันที่ 2 เป็นการทดลองใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จริง เพื่อให้ทีมนักวิจัยได้มั่นใจและมีประสบการณ์ในการทำ และสามารถนำไปใช้ในการลงพื้นที่ครั้งต่อไปได้ โดยในครั้งนี้มีทีมนักวิจัยหลักจาก 2 พื้นที่เข้าร่วมจำนวน 40 คน

#WHO_RTG #TSRI #ทุ่งใหญ่ #ทุ่งสัง #นครศรีธรรมราช #RoadSafety

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH