เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร เครือข่ายพี่เลี้ยงและภาคีเครือข่าย สอจร.ภาคกลาง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการดึงคนในชุมชน ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วม และอยากช่วยกันดูแลรักษา ให้คนในพื้นที่ปลอดภัย จนเกิดมาตรการในการบังคับใช้กฎ/กติกา หรือธรรมนูญ ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร เครือข่ายพี่เลี้ยงและภาคีเครือข่าย สอจร.ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่และสร้างความเข้าใจการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดภาคกลาง

โดยกระบวนการตลอด 2 วัน เน้นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยวเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงอำเภอ ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านอุบัติเหตุทางถนน และเติมความรู้เสริมความเข้าใจ 5 ด้านของใบเสมาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง (หมวกนิรภัย / ความเร็ว / New Partnerships ) พร้อมทั้งเน้นย้ำกระบวนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้

#สอจร_ภาคกลาง #สสส #RSF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH