อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

เวทีสร้างความเข้าใจงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 #คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง จัดเวทีสร้างความเข้าใจงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือ เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน และสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ความสำคัญของการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจากศึกษาธิการจังหวัดฯและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน

#สอจร_ภาคกลาง #สสส #มาตรการองค์กร #ห่วงใครให้ใส่หมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย

Thai TH