“เวทีจัดทำแผน สอจร.8"

(Shared Purpose, Shared Vision)

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)และนักวิชาการ ได้จัดเวทีจัดทำแผน สอจร.8 (Shared Purpose, Shared Vision) ขึ้น เพื่อให้พี่เลี้ยง สอจร. จากทุกภาคทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน ในประเด็นที่ สอจร.ต้องขับเคลื่อน รวมถึงเห็นแผนและกิจกรรมที่จะนำไปสู่การจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. ได้เล่าถึงสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นบทเรียนและทิศทางที่ควรก้าวต่อไป (ทบทวนอดีต มองปัจจุบัน วางแผนอนาคต) จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มพี่เลี้ยงแต่ละภาคร่วมระดมสมอง เพื่อเสนอแผน สอจร.8 ซึ่งเป้าหมายที่ได้จากการระดมสมองร่วมกันมี 5 เรื่อง คือ

1.ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกอำเภอ/ท้องถิ่น

2.รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

3.ชุมชนปลอดภัย

4.การจัดการความเร็ว

5.มาตราการองค์กร

ชึ่งได้ตอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของ สอจร. (มังกร 5 หัว) คือ

1.พัฒนาภาคีเครือข่ายสร้าง Change Agent

2.การพัฒนาระบบข้อมูล MIS Ranking

3.มาตรการองค์กร

4.การผลักดันสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนน

5.การผลักดันนโยบายสาธารณะ

 #สอจร #สสส #RSF

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ความท้าทายใหม่ มาตรการที่เชื่อมั่นได้ (นพ.อนุชา)  นำเสนอแผน สอจร.8 (นพ.วิวัฒน์)  ประมวล สอจร 8 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH