เลขเด็ด 2 ตัว (ที่คนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ต้องรู้ !!

เลข2ตัวที่คนทำงาน (วิจัยเพื่อท้องถิ่น) ต้องรู้ !! …ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การใบ้หวยแต่อย่างใด … #แต่นี่คือ!! ข้อค้นพบจากการหนุนเสริมการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย เป็นสหสาขาวิชาชีพ ทั้ง ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งจากการถอดรหัสการทำงานดังกล่าวทำให้พบว่า มี #8ความแตกต่าง และ #4หัวใจสำคัญ ที่เป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง…

8 ความต่าง
ในการขับเคลื่อนโครงการกับงานปกติ

8 ความต่าง ในการขับเคลื่อนโครงการกับงานปกติ

 1. การ การมีส่วนร่วม : ในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมแบบแท้คือยึดหลัก เพื่อ โดย ของ เป็นสำคัญ
 2. กระบวนการวิจัย : ดำเนินโครงการผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มีกระบวนการ มีขั้นตอน
 3. เทคนิค-เครื่องมือ : เน้นความสัมพันธ์ / ข้อมูล / การพัฒนาศักยภาพ
 4. การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ : ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการและมีเป้าหมายปลายทางร่วมกัน
 5. การจัดพื้นที่การเรียนรู้ : เน้นสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการคิดใหม่ ทำใหม่
 6. การสร้างความเชื่อมั่น การเสริมพลังทางปัญญา และทักษะ
 7. การวัดและประเมินผล : มีการประเมินผ่านการสรุปบทเรียนหลังการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 8. บทบาทเจ้าหน้าที่ / แกนนำ : เปลี่ยนจากคนสั่งการเพียงอย่างเดียว มาเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
4 หัวใจสำคัญ
ในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ

4 หัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ

 1. กระบวนการ
  • มีการค้นหาและเตรียมคนที่มีใจ
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • เวทีสร้างความเข้าใจ
  • เวทีประวัติศาสตร์และเรื่องราวชุมชน
  • การประชุมเครือข่าย/ขยายเครือข่าย ในและนอกพื้นที่ (พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
  • มีการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง
 2. เทคนิค-เครื่องมือ
  • ประวัติศาสตร์ชุมชน
  • ปฏิทินชุมชน
  • แผนที่ชุมชน
  • เกมการเรียนรู้และความสัมพันธ์
  • กิจกรรมเช็คอิน
  • งานวิจัย
  • การระดมความคิด
  • การจัดเวทีชุมชน
 3. ความสัมพันธ์ : ไม่รีบกระโจนเข้าเนื้อหาหรือประเด็นที่เราอยากได้ข้อมูล แต่จะเน้นการสร้างความคุ้นเคย ความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ กับคนในพื้นที่ก่อน
 4. ข้อมูลและความรู้ : มีการเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยคนในชุมชนเอง และมีการเติมความรู้เฉพาะบางประเด็นจากภายนอก

#สร้างสรรค์ปัญญา #CreativeIntelligence

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH