(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

“ช่องว่างระหว่างวัย -Generation Gap”
ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อาจเกิดจากปัจจัยหลายด้านทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ค่อนข้างต่างกันของคนทั้งสองกลุ่มนี้ ทำให้บางครั้งผู้ใหญ่เกิดความไม่ชอบใจในพฤติกรรมหรือวิธีคิดบางอย่างของเด็ก ในขณะเดียวกันเด็กเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำหรือคิดเช่นกันจนเกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน และค่อยๆ ออกห่างจากกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คนสองกลุ่มนี้ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน ต่างคนต่างมีกลุ่มของตัวเอง และไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่…

ปัจจุบันได้มีหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายกลุ่มที่เล็งเห็นถึงปัญหาในประเด็นนี้และได้มีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ เพื่อหวังจะช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่เกิดขึ้น โครงการ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นพื้นที่กลางเชื่อมให้คนทั้งสองกลุ่มได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อหวังจะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยของเด็กกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง โดยเริ่มจากการชวนผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้มาเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการของคนทั้งสองกลุ่ม นอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านต่างๆแล้ว การทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจกันมากขึ้น จะเห็นได้จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่มีให้กันตลอดการทำกิจกรรม…

#พมจ #TSRI #สร้างสรรค์ปัญญา #CreativeIntelligence

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH