โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติบนฐานพลเมืองมีส่วนร่วมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) (สกว.เดิม ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบและองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าโดยสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐ

จัดเวที เตรียมความพร้อมนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นก่อนเริ่มโครงการวิจัยในระดับพื้นที่ ในครั้งนี้มีตัวแทนทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นจาก 6 พื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 33 ท่าน(กุยบุรี,เขาใหญ่,ภูหลวง,ใต้ร่มเย็น,ทองผาภูมิ,สลักพระ) กระบวนการในเวทีเน้นการสร้างความเข้าใจกระบวนการ หัวใจของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(CBR) และการมีส่วนร่วม(Participatory) ผ่านเทคนิคเครื่องมือการทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด รวมทั้งทดลองปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น และมีความมั่นใจที่จะนำเครื่องมือหรือแนวคิดต่างๆไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ตัวเอง

#คนช้างป่า #สกสว #CBR #ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม #สร้างสรรค์ปัญญา #CreativeIntelligence

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH