“รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอ”

วันที่ 30 มกราคม 2563

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สอจร.ภาคกลาง และทีมคณะทำงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ได้จัดเวทีประชุมและติดตามถอดบทเรียนโครงการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ โดยมี นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 สสส. เป็นประธานในการจัดประชุม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขอำเภอ สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางลวงชนบทราชบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขนส่งจังหวัดราชบุรี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด(จังหวัดราชบุรี) รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
(รองประธานคนที่ 2 สสส. )

สสส. สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการทำงานในทุกพื้นที่ โดยท้องถิ่นร่วมกันจัดการและบูรณาการร่วมกับคณะทำงานระดับอำเภอและระดับจังหวัด”

นโยบายและทิศทางการทำงาน สสส. “เวทีจากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน”

“ผลการดำเนินงานโครงการ”

 1. เกิดการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น เป็น 47.88%
 2. เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ
 3. เกิดแนวทางการสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่
 4. เกิดกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากจังหวัดลงสู่อำเภอและขยายผลลงสู่ตำบล
 5. เกิดชุดความรู้ในการพัฒนากลไกระดับพื้นที่ครบทุกอำเภอ
 6. เกิดทีมโค้ชและทีมทำงานระดับอำเภอในการขับเคลื่อนงานระดับท้องถิ่น ตำบล
 7. คณะทำงานปรับวิธีคิดทำงานในแนวราบ เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ดึงคนในชุมชนเห็นปัญหา และเกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 8. เกิดการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์รวมทั้งแผนการสร้างความรู้และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประขาชน
 9. เกิดการสร้างความสัมพันธ์แนวราบที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานแนวดิ่งซึ่งทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH