ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัด”

คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัด"  โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการและจัดทำร่างข้อเสนอโครงการร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อำเภอและท้องถิ่น

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง,โรงพยาบาลบ้านโป่ง,โรงพยาบาลราชบุรี,สาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง,สาธารณสุขอำเภอจอมบึง,สาธารณสุขอำเภอโพธาราม,สาธารณสุขอำเภอเมือง,สาธารณสุขอำเภอปากท่อ,สาธารณสุขอำเภอบางแพ,สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก,สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง,สาธารณสุขอำเภอวัดเพลง,สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี,ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

(วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมไท่-ซานสวีท ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี)

#สอจร_ภาคกลาง #สสส

#สร้างสรรค์ปัญญา #creativeintelligence

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH