ติดต่อเรา

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
29 หมู่ที่ 7 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์/โทรสาร : 034-7323888
Facebook : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail      : maeklong13@gmail.com
website    : www.maeklongvijai.com

Thai TH