“โจทย์ที่สำคัญของการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร คือการหาวิธีการในการบูรณาการความรู้ร่วมกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ชลประทาน โซนแมน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ชาวบ้าน นักวิชาการ #เพื่อเรียนรู้และร่วมกันสร้างรูปธรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีธรรมมาภิบาล ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่(ทั้งสายคลอง) ผ่านกระบวนการเก็บและจัดระบบข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การวางแผนในการจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ”

#ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการเข็มมุ่ง ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำแผนงานวิจัยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน
สำนักประสานชุดโครงการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563
ณ พื้นที่ศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร

#TSRI #CBR #CreativeIntelligence #ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH