จันทร์. ม.ค. 20th, 2020

maeklongvijai.com

ความรู้สู่สาธารณะ

“Active TAK”

“Active TAK”

"การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่หวังชŭ…

อ่านต่อ
(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

“ช่องว่างระหว่างวัย -Generation Gap” ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นประเด…

อ่านต่อ

THAILAND STATUS REPORT

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (ภาŦ…

อ่านต่อ
THAILAND STATUS REPORT
“เด็กสร้างดี”

“เด็กสร้างดี”

เริ่มแล้ว!! เวทีเปิดตัว "เด็กสร้างดี" #โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กแล&#…

อ่านต่อ

“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”

สรุปการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคกลาง (8-10 สค. 59)1 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจ&#…

อ่านต่อ
“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”
Thai TH