ความรู้สู่สาธารณะ

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเด็กสร้างดี

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมการเรียนรู้ ตอน #บทบาทของชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวช&#…

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเด็กสร้างดี
“Active TAK”

“Active TAK”

"การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่หวังชŭ…

อ่านต่อ
(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

“ช่องว่างระหว่างวัย -Generation Gap” ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นประเด…

อ่านต่อ

THAILAND STATUS REPORT

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (ภาŦ…

อ่านต่อ
THAILAND STATUS REPORT
“เด็กสร้างดี”

“เด็กสร้างดี”

เริ่มแล้ว!! เวทีเปิดตัว "เด็กสร้างดี" #โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กแล&#…

อ่านต่อ
Thai TH