ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

       ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือ คนวัย 40 ถึง 50 ปี ในปัจจุบัน ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต เราจะวางแผนและร่วมสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยอย่างไร…?
จึงเป็นคำถามที่นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นตำบลนางตะเคียน สนใจที่จะค้นหากระบวนการการดูแลสุขภาพของผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลนางตะเคียน ภายใต้โครงการการดูแลสุขภาพของผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
____________________________

#เวทีประชุมทีมวิจัยฯ
#ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม #ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนภาคตะวันตก #สร้างสรรค์ปัญญา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH