อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

การลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน” จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ทีมคณะทำงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่จังหวัดราชบุรี และพี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลาง ร่วมกันจัดเวทีขับเคลื่อนงาน “จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน” จังหวัดราชบุรี และการลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และตัวแทนหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี รวม 130 คน เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน และลงนามในบันทึกข้อตกลง “การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดภัยทางถนน” ของจังหวัดราชบุรี ที่จะนำไปสู่การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนงานร่วมกัน

#จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน #ราชบุรี #สอจร_ภาคกลาง

Thai TH