อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

การปรับจูนทำความเข้าใจ ‘เป้าหมายและทิศทาง’ ของโครงการหรือสิ่งที่ทำร่วมกัน เป็นการช่วยให้ทุกคนในทีมคลายความกังวล เข้าใจบทบาทหน้าที่ มองเห็นเส้นทางและแผนการดำเนินงานที่จะเคลื่อนงานต่อเพื่อไปให้ถึง ‘เป้าหมาย’ สุดท้ายร่วมกันได้ #การประชุมทีมฯ จึงเป็นเวทีที่ต้องมีการจัดหลายครั้ง และเป็นเวทีที่มีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนงาน…ซึ่งเวทีประชุมทีมฯ มีรูปแบบที่หลากหลายแล้วแต่ว่าทีมวิจัยจะสะดวกปบบไหน บางครี้งอาจไม่จำเป็นว่าต้องมีรูปแบบที่เป็นทางการเสมอไป อาจเป็นการพูดคุยรูปแบบการกินข้าว เล่าเรื่อง ,สภากาแฟ หรือนั่งล้อมวงพูดคุยกันธรรมดาเพื่อให้เกิด Idea ใหม่ๆ ก็ได้…

#ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม #สร้างสรรค์ปัญญา #CreativeIntelligence

Thai TH